Zostaw numer, oddwonimy do Ciebie.
Imię i nazwisko
Numer telefonu
E-mail
Kiedy
Zadzwoń:
+48 22 244 14 90 (91)

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻYZgodnie z ustawą o świadczeniu usług turystycznych, jako organizator mamy obowiązek zapewnić naszym Klientom podstawową opiekę ubezpieczeniową podczas urlopu.


Przedmiotem ubezpieczenia w Wariancie podstawowym są:

1)    koszty leczenia i transportu z sumą ubezpieczenia 15 000 EUR,

2)    następstwa nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia: trwały uszczerbek na zdrowiu 7 000 PLN, śmierć 3 500 PLN,

3)    bagaż z sumą ubezpieczenia 800 PLN,

4)    ubezpieczenie assistance obejmujące: pomoc medyczną, powiadomienie rodziny, gwarancję pokrycia kosztów leczenia, organizację transportu medycznego, organizację transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizację zakwaterowania na czas rekonwalescencji oraz organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą.

 

Przedmiotem ubezpieczenia w Wariancie rozszerzonym są:

1)    koszty leczenia i transportu z sumą ubezpieczenia 30 000 EUR,

2)    następstwa nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia: trwały uszczerbek na zdrowiu 14 000 PLN, śmierć 7 000 PLN,

3)    bagaż z sumą ubezpieczenia 800 PLN, w tym opóźnienie dostarczenia bagażu z limitem do 600 PLN,

4)    ubezpieczenie assistance rozszerzone obejmujące: pomoc medyczną, powiadomienie rodziny, gwarancję pokrycia kosztów leczenia, organizację transportu medycznego, organizację transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizację zakwaterowania na czas rekonwalescencji, organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, przekazywanie pilnych informacji, dostarczanie leków, pomoc finansową, pomoc w przypadku utraty kart kredytowych i dokumentów podroży, pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu, pomoc w zmianie rezerwacji lotu, organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci, organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny, pomoc prawną, pożyczkę na kaucję, zastępstwo kierowcy.

 

MOŻLIWE ROZSZERZENIA:

Następstwa chorób przewlekłych (w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)

Następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (80%)


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003

Instrukcja postępowania w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku dla Klientów Orex Travel Sp. z o.o.

Placówki medyczne w Turcji

 
Zapytaj naszego konsultanta o szczegóły.


 

Dziękujemy za zainteresowanie newsletterem Orex Travel!

*Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanych dobrowolonie danych osobowych w celach marketingowych. *Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących ofert i produktów Orex Travel Polska.

Imię
Nazwisko
E-mail

Dziękujemy za subskrypcję.

Warning

Wysłanie e-maila nie powiodło się